گفتگو با آنتونیو برچینگر از مسئولین سازمان عفو بین الملل

مصاحبه رسا با آنتونیو برچینگر یکی از اعضای انجمن عفو بین الملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران و کارهایی حقوق بشری  برای ایران انجام داده شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed