گزارش صدای آمریکا از تجمعات اعتراضی اخیر آذربایجانیها به سیاست خشکاندن دریاچه اورمیه

گزارشها از تبریز و اورمیه حاکی از تداوم جو امنیتی در این دو شهر در شمالغربی ایران(آذربایجان) در روز سه شنبه دوم خرداد ماه و یک روز پس از آن است که اعتراض مردم به خشکی دریاچه ارومیه با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

در پی فراخوان فعالان مدنی آذربایجان، دهها نفر در شهرهای تبریز و اورمیه عصر روز دوشنبه اول خرداد ماه دست به تجمعی در اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه زدند که این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خشونت کشیده شد.

در این خصوص بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا با دو شاهد عینی تجمعات گفتگویی انجام داده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed