پتیشن برای آزادی فردین مرادپور زندانی سیاسی آذربایجانی


ساوالان سسی: با امضا کردن پتیشن فوق، ما خواهان آزادی بی قید و شرط فردین مرادپور،  فعال مدنی و زندانی سیاسی آذربایجانی هستیم که هم اکنون در شرایط سختی در زندان تبریز در حال گذراندن دوران -حبس شش ساله خود می باشد.

فردین مرادپور که از 26 خرداد 1389  در زندان بسر می برد، محروم از مرخضی بوده و خانواده نامبرده از  شرایط نگهداری و برخورد نامناسب مسئولان زندان با او  ابراز ناخرسندی می کنند. در روزهای گذشته مرادپور که مورد ضرب و شتم مسئولان زندان قرار گرفته است در اعتراض به این امر دست به اعتصاب غذا زده است.


ا
نجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، فردین مرادپور را به عنوان زندانی وجدان دانسته و خواهان آزادی بی‌قید و شرط او می باشد. 

نیروهای امنیتی و انتظامی ایران  در  ۱ خرداد ۸۸  در سومین سالگرد تضاهرات خرداد 1385 شهرهای آذربایجان زمانی که عده ای از شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی خانوادگی با در دست داشتن پلاکاردهایی حول مطالبات فرهنگی و زبانی آذربایجان  اقدام به سر دادن شعار می کرده اند با تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور به سوی آنها حمله برده و عده ای را بازداشت کرده بودند.

بدنبال تیراندازی مامورین فردین مرادپور ۱۸ ساله در اثر اصابت گلوله ماموران و ترکیدن ترقه موجود در جیبش مجروح و دچار خونریزی شدید شده بود. ماموران امنیتی پس از اصابت گلوله به این نوجوان سعی داشته اند تا مانع انتقال او به بیمارستان شوند اما با حضور پدر مرادپور در محل حادثه وی به بیمارستان منتقل شده بود.پس از انتقال مراپور به بیمارستان مامورین اداره اطلاعات تبریز پدر، مادر و برادر وی را دستگیر و با استناد به تهیه ترقه دست ساز تفریحی توسط فردین مرادپور، اتهام تهیه مواد منفجره را به این خانواده آذربایجانی نسبت داده و قاضی پرونده بر اساس این اتهامات اقدام به صدور احکام شش سال حبس برای فردین و سه سال حبس تعزیری برای برادر وی مرتضیمرادپور نموده بود.


خواست ما بعنوان امضا کنندگان این پتیشن: 

- از مقامات ایرانی درخواست می کنیم تا ب سرعت و بدون قید و شرط فردین مرادپور را آزاد کنند. کسانی که در ارتباط با ابراز نظرات خود به طور مسالمت آمیز و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صلح آمیز دستگیر شده اند، زندانی عقیده به حساب می آیند. 
- اصرار به مقامات که اطمینان بدهند که او در معرض شکنجه و بدرفتاری های دیگر قرار نگرفته و به وکیل، اعضا خانواده خود و امکانات درمانی مورد نیاز دسترسی دارد. 

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed