محکومیت مسعود حسین زاده فعال مدنی آذربایجانی به دو سال زندان

شنبه ۲۵  مهر ۱٣۹۱ - ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲

آداپ:
مسعود حسین‌زاده فعال حقوق مدنی آذربایجانی از طرف شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. دادگاه حسین زاده ۲۰ مهرماه ۱٣۹۱ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز بطور غیرعلنی و با عدم حضور وکیل مدافع اش به ریاست قاضی حملبر برگزار شده بود.
این فعال آذربایجانی ۱۹ تیر ماه سال جاری در مقابل منزل خود در تبریز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و بعد از گذراندن بیش از دوماه بازداشت انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مزکزی تبریزی انتقال یافته بود. لاذم به ذکر است که در طول مدتی که حسین زاده در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بوده از حق ملاقات با وکیل و خانواده خود محروم بوده و از طرف بازجویان امنیتی در معرض شکنجه فیزیکی و روحی بوده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed