دستگیری واحضار فعالان مدنی در شهر تبریز

اجرای احکام حبس معترضین به خشک شدن دریاچه اورمیه

ادوارنیوز: پس از لغو طرح دو فوریتی مجلس برای نجات دریاچه ارومیه در تاریخ 2 شهریور ماه سال گذشته، بیست و نه تن از فعالان مدنی آذربایجان برای ارائه راهکار جهت جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه در منزل یکی از فعالان در محله قوم تپه شهر تبریز گرد هم آمده بودند، که با یورش نیروهای امنیتی همه دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ادوار نیوز :از آن میان 15 نفر به چهار ماه حبس تعزیری و 20 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بودند که پس از اتمام دوره محکویت تعزیری از زندان آزاد شدند.
11 نفر دیگر از آنها بعد از یک ماه بازداشت در اداره اطلاعات تبریز دو ماه نیز در بازداشت موقت زندان تبریز به سر بردند که پس از برگزاری دادگاه سه نفر به نامهای موسی برزين خلیفه لو وکيل دادگستری، مهدی حميدی شفيق دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تبريز و تقی سلحشور به بیش از دو سال و مصطفی عوض پور، وحيد شيخ بگلو، جمشيد زارعی، عزيز پورولی، احمد رياضی مبارکی، محمود فضلی، مهدی نوری وعلی حاج ابولو لو (حسن ارک) روزنامه نگارهر کدام به یک سال حبس تعزیر ی محکوم گردیدند،این تعداد که با قید وثیقه آزاد شده بودند.
از شنبه 18 آذر ماه توسط نیروهای امنیتی دستگیر یا احضار شده اند، بنا به این گزارش تا به حال مهدی حمیدی، حسن ارک، احمد ریاضی، مهدی نوری(ائلمان) و عزیزالله پور ولی، پنج نفری هستند که برای اجرای حکم بازداشت شده اند. ضمنا پرونده ی 2 تن دیگر به نامهای عبدالله صدوقی و محمد عزیزی جداگانه بررسی شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed