اقدام فوری: اعتصاب غذای پنج زندانی سیاسی آذربایجانی در ایران

دوشنبه ٣۱ تير ۱٣۹۲ - ۲۲ ژوئيه ۲۰۱٣
آداپ: با امضا کردن پتیشن فوق، ضمن ابراز نگرانی خود از وضعیت جسمی شهرام رادمهر٬ آیت مهرعلی بیگلو٬ لطیف حسنی، بهبود قلیزاده و محمود فضلی پنج زندانی سیاسی آذربایجانی در ایران که از روز ۲۲ تیر ۹۲ اعتصاب غذا کرده اند٬ همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط آنها هستیم. کسانی که در ارتباط با ابراز نظرات خود به طور مسالمت آمیز و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صلح آمیز دستگیر شده اند، زندانی عقیده به حساب می آیند.

فعالان نامبرده با اعتصاب غذای خود، سعی دارند تا اعتراض اشان را نسبت به حکم زندان 9 ساله صادر شده بر هر کدام از آنها ابراز دارند.

از اینجا امضا کنید

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed