مصاحبه با عطیه طاهری، همسر سعید متین پور در خصوص حادثه حمله به بند ٣٥٠ زندان اوین

بدنبال حمله نیروهای امنیتی و یگان وِیژه در روز ٢٨ ام فروردین به زندان اوین تهران روزنامه نگار ترک سعید متین پور به سلول انفرادی انتقال یافته است. عطیه طاهری، همسر متین پور در مصاحبه با بخش آذربایجانی صدای آمریکا خبر از اعتصاب غذای همسراش از روز انتقال اش به سلول انفرادی خبر می دهد.
سعید متین پور و دیگر زندانیان سیاسی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود در بند ٣٥٠ زندان اوین هستند، به گفته خانم طاهری با فشارهای شدید و حق شکنی های جدی روبرو هستند. از اینرو وی خودش نیز در اعتراض به نقض حقوق همسراش چند روزی می باشد که اعتصاب غذا کرده است.
"من فقط در ملاقات هفته ای می توانم از وضعیت سعید مطلع شوم. از اینرو تا ١ اردیبهشت در خصوص حادثه اطلاعات من فقط محدود به خبرهایی بود که از سایتها می خواندم. توانستم ١ اردیبهشت سعید را ببینم. بدلیل آغاز اعتصاب از روز حادثه رنگ اش زرد، و لب هایش خشک شده بود. ماموران حمله کننده به زندان با باتوم چهار ضربه به پشت اش زده بودند." خانم طاهری می گوید.
به گفته وی، مسئولین زندان، از ممنوع الملاقات بودن زندانیانی که در سلول انفرادی نگهداری می شوند برای سه هفته خبر دادند، ولی  در نتیجه اعتراض  خانواده های جمع شده در زندان اوین، همچنین با میانجی گری علی مطهری نماینده مجلس، مسئولان مجبور به دادن اجازه برای ملاقات شدند.
خانم طاهری  اتفاقات افتاده در روز حمله به زندانیان را با صدای آمریکا در میان گذاشته است. به گفته وی، زندانیان بدون هر گونه سببی مورد حمله قرار گرفته اند. "بدون هرگونه سببی در خصوص زندانیان زور اعمال کرده اند، آنها را مورد ضرب و شتم باتوم قرار دادند... با باتوم چهار ضربه به پشت سعید زدند. حالا سعید در مقایسه با دیگران از ضرب و شتم کم خود می گوید. حواث آنروز معمولی نیست، یک حادثه پیچیده می باشد. چیزهای نامعلوم زیادی است، شاید صدای این چیزها بعدا" شنیده شود... در روز ملاقات، در زندان اوین بعد از ملاقات با پسر زندانی اش، مادری را دیدام که از حال رفته بود. پسراش را در چنان وضعیتی دیده بود که از هوش رفته بود." عطیه طاهری حوادث اتفاق افتاده در روز ٢٨ فروردین را شرح می دهد.
در حالیکه همسراش در ششمین سال از دوران محکومیت هشت ساله خود را می باشد، خانم طاهری به عدم عمل به وعده های داده شده توسط رئیس جمهور حسن روحانی در خصوص حقوق بشر و زندانیان سیاسی اشاره می کند و نا امیدی خود و خانواده های دیگر زندانیان را به زبان می آورد.
"من خودم به حرفهای حسن روحانی اعتماد کرده، به او رای دادم. اما، او به وعده های خود عمل نکرد. ماها را مایوس کرد. روحانی در کمپین تبلیغاتی خود در تلویزیون ایران "من سرهنگ نیستم، حقوق شناس ام" گفت و وعده به محافظت از حقوق شهروندی داده بود." خانم طاهری در این خصوص می گوید.

- ترجمه از ساوالان سسی

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed